Det du lurer på om lensmannen!

Lensmannen.com

Ansvarsfraskrivelse

Vi bak lensmannen.com streber etter at all informasjon som kommer frem på denne siden skal være så korrekt og juridisk holdbar som mulig. Innholdet er imidlertid ikke gjennomgått av jurister. Problemer som tas opp er ofte gjenstand for tolkning av loverk og det må tas høyde for at våre tolkninger kan være feil. Ta kontakt med advokat dersom du søker svar på forhold som har litt større økonomisk betydning for deg.

 

Dette er et privat nettsted og må ikke forveksles med noe offentlig nettsted for politiet eller lensmannsetatene. Dersom du ønsker å komme i kontakt med politiet anbefaler vi deg å ringe 02800 eller besøke politiets hjemmeside.


Copyrighted content. All Rights Reserved.