Det du lurer på om lensmannen!

Lensmannen.com

Lensmannen i Hol

Lensmannen i Hol

Postadresse: Hol lensmannskontor, PB 203, 3580 Geilo
Besøksadresse: Hol lensmannskontor, Torgbygget, 3580 Geilo

Telefon: 32 09 56 56
Telefax: 32 09 17 60


Vi tar forbehold om trykkfeil i ovenstående opplysninger samt at opplysningene kan ha blitt oppdatert i ettertid. Ta alltid kontakt med lenmannen i forkant dersom du skal sende viktig post til dem. Politiet kan alltid nås på tlf 02800 eller på politiets nødnummer 112.


Copyrighted content. All Rights Reserved.