Det du lurer på om lensmannen!

Lensmannen.com

Lensmannen i Krødsherad

Lensmannen i Krødsherad

Postadresse: Krødsherad lensmannskontor, PB 44, 3536 Noresund
Besøksadresse: Krødsherad lensmannskontor, Bankbyggene, 3536 Noresund

Telefon: 32 14 84 80
Telefax: 32 14 84 81


Vi tar forbehold om trykkfeil i ovenstående opplysninger samt at opplysningene kan ha blitt oppdatert i ettertid. Ta alltid kontakt med lenmannen i forkant dersom du skal sende viktig post til dem. Politiet kan alltid nås på tlf 02800 eller på politiets nødnummer 112.


Copyrighted content. All Rights Reserved.